Mitä ja miksi?

Liikunta ja urheilu ovat avoimia kaikille. Tasavertaisuus, moninaisuus ja oikeudenmukaisuus ovat toimintamme perusta. Aina yhdenvertaisuus ei kuitenkaan toteudu vaan kynnys osallistua voi olla eri syistä liian korkea. Tämä kysely haastaa miettimään oman lajin ilmapiiriä ja toiminnan tosiasiallista avoimuutta.

Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä.

Kyselyn tarkoituksena on tuottaa tietoa yhdenvertaisuuden toteutumisesta lajissa yleisesti, liiton toiminnassa ja seurojen toiminnassa. Kyselyn tuloksia hyödynnetään liiton ja samalla koko lajiyhteisön yhdenvertaisuussuunnittelussa.

Kyselyyn vastataan anonyymisti ja vastauksia käsitellään luottamuksellisesti. Joitain yhteenvetoja saatetaan julkaista, mutta julkaisuissa erityisesti huolehditaan siitä, että vastauksia ei voida jäljittää keneenkään henkilöön.

Kyselyn taustat ja lähtökohdat

Liiton edellinen yhdenvertaisuussuunnitelma on voimassa vuoden 2020 loppuun ja vuoden 2020 toimena on tehdä uusi kartoituskysely ja suunnitelma. Ilman nykytilan arviointia emme voi laatia tarpeisiin vastaavaa suunnitelmaa tuleville vuosille.

Kysely on tehty erityisesti lajimme näkökulmasta ja se koostuu yleisestä osiosta, liiton osiosta ja seurojen osiosta. Eri osioilla pyrimme saamaan mahdollisimman hyvän kuvan lajimme tilasta ja sitä kautta nostettua uuteen suunnitelmaan kaikkein kriittisimmät asiat.

HALUAMME PAINOTTAA, ETTÄ VASTAUKSENNE OVAT MEILLE ERITTÄIN TÄRKEITÄ!

Opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksissa painotetaan enenevissä määrin yhdenvertaisuusasioita. Olemme saaneet vakiinnutettua viime vuosina valtion tuen 30 000 euroon, mutta tuen säilyttäminen edellyttää tiettyjen kriteerien täyttymistä. Näitä ovat esimerkiksi hyvä yhdenvertaisuussuunnitelma.

HUOM! Kysely on kiireisen aikataulun takia avoinna vain sunnuntaihin 25.10.2020 asti! Kyselyyn pääset tästä: https://forms.gle/tSWFywPr77SeUuFo9

Lisätietoa yhdenvertaisuudesta ja mm. terminologiasta löytyy linkkien takaa.

http://www.yhdenvertaisuus.fi/

http://www.punainenkorttirasismille.fi/wp-content/uploads/Yhdenvertaisempaa-urheilua-opas.pdf

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here

Before you post, please prove you are sentient.

Liitokiekolla pelattava joukkuelaji on nimeltään u....e?