30.9.2015 / Liikunta ja urheilu ovat avoimia kaikille.

Tasavertaisuus, moninaisuus ja oikeudenmukaisuus ovat toimintamme perusta. Aina yhdenvertaisuus ei kuitenkaan toteudu vaan kynnys osallistua voi olla eri syistä liian korkea. Tämä kysely haastaa miettimään oman järjestön ilmapiiriä ja toiminnan tosiasiallista avoimuutta.

Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä.

Kyselyn tarkoituksena on tuottaa tietoa yhdenvertaisuuden toteutumisesta sekä järjestössä työyhteisönä että järjestön toteuttamassa toiminnassa. Kyselyn tuloksia hyödynnetään järjestön omassa yhdenvertaisuussuunnittelussa. Kysely on luottamuksellinen ja vastaajien anonymiteetti pyritään varmistamaan kaikin tavoin. Kyselyn vastaukset tulevat ensisijaisesti kunkin liikuntajärjestön omaan käyttöön. Vastaukset tulevat myös Valon käyttöön liikuntajärjestöjen yhdenvertaisuustilanteen seuraamiseksi kansallisella tasolla. Kyselyn on toteuttanut Valo osana Yhdenvertaisuus etusijalle (YES7) -hanketta.

Vastaamalla SLKL:n yhdenvertaisuuskyselyyn voit vaikuttaa siihen millaisia toimenpiteitä meidän liitossa tehdään yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

Kylsey: http://goo.gl/forms/mpz5cYSvbO

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here

Before you post, please prove you are sentient.

Liitokiekolla pelattava joukkuelaji on nimeltään u....e?