Suomen Liitokiekkoliiton hallitus vahvisti vuoden 2016 viimeisessä kokouksessaan yhdenvertaisuussuunnitelman vuosille 2017-2020. Suunnitelmassa esitellään lyhyesti yhdenvertaisuussuunnittelun lähtökohtia sekä sen keskeisiä käsitteitä, liiton nykytilaa yhdenvertaisuusasioissa onnistumisten ja kehityspisteiden kautta sekä liiton linjauksia ja toimenpiteitä tuleville vuosille. Lopuksi esitellään seuraavat askeleet liiton ja sen toiminnan yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

Liiton yhdenvertaisuuden nykytilakartoitus toteutettiin kyselylomakkeella, joka lähetettiin liiton työntekijöille, hallitukselle, sarjavastaaviltle sekä ultimate- ja juniorijaostojen edustajille, eli yhteensä 36 liiton parissa toimivalle henkilölle. Yhteensä kyselyyn saattiin 21 vastausta (vastausprosentti 60 %). Yleisesti nykytilan kartoituksesta voidaan todeta, että ultimate nähdään vastaajien keskuudessa melko yhdenvertaisena. Yhdenvertaisuutta nähdään edesauttavan erityisesti mixed-pelimuoto, edulliset harrastuskustannukset sekä toiminnan avoin ilmapiiri.  Kyselyn kautta nousi esiin kuitenkin kohtia, joista emme todennäköisesti olisi tietoisia ilman kyselyä. Nämä keskeisimmät ’epäkohdat’ on nostettu yhdenvertaisuussuunnitelman kärkitoimenpiteiksi vuosille 2017-2020:

slkl_yhdenvertaisuussuunnitelma_koonti

Yleisesti yhdenvertaisuussuunnitelun keskeisimpänä tavoitteena nähdään syrjinnän tunnistaminen, toiminnan ja käytäntöjen arviointi sekä edistävien toimenpiteiden toteuttaminen ja osallisuuden lisääminen. Yhdenvertaisuussuunnitelman taustalla ovat uusi yhdenvertaisuus-, tasa-arvo- ja liikuntalaki, jotka velvoittavat yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) kanssa liikuntajärjestöjä laatimaan yhdenvertaisuussuunnitelman toiminnan yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

SLKL:n yhdenvertaisuussuunnitelman löydät kokonaisuudessaan Ultimate.fin materiaalipankista sekä yhdellä klikkauksella tämän linkin takaa.

 

Lisätietoja, kommentteja ja palautetta voi antaa spostitse osoitteeseen info(a)liitokiekkoliitto.fi

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here

Before you post, please prove you are sentient.

Liitokiekolla pelattava joukkuelaji on nimeltään u....e?