Ultimaten sisäkauden SM-Tourien 2017-2018 päätteeksi havaittiin, että muutaman seuran joukkue oli ylittänyt 15 pelaajan rosterikoon. Poikkeustilanteissa seuran edustaja voi anoa Ultimatejaostolta hyväksyntää ylimääräisten pelaajien lisäämisessä ja anomukset käsitellään tapauskohtaisesti.

Ultimatejaosto on Liitokiekkoliiton toimielin, jossa virallisiin kilpailuihin osallistuvat seurat ovat edustettuina. Se toimii myös neuvoa antavana elimenä sääntöihin liittyviä tulkintaerimielisyyksiä ratkaistaessa.

Ultimatejaoston keskustelun pohjalta avoimen A-sarjatasolla pelanneen Otso 2:n nähtiin rikkoneen rosterisääntöä. Otso 2 oli ilmoittanut rosterirajan ylityksestä SM-Tour 3:n ensimmäisen pelipäivän aikana. Avoimen B-/C-tasolla pelanneen Disquitosin koettiin tulkinneen sääntöä virheellisesti. Joukkue ymmärsi pelaajasiirron oikeuttavan 15 pelaajan rajan ylittämiseen. Ultimatejaosto koki aiheelliseksi rankaista joukkueita sääntörikkeistä.

Ultimatejaosto esitti liiton sarjavastaaville, että Otso 2 kirjataan hävinneen kaikki kolmannen osaturnauksen ottelunsa. Disquitosille puolestaan äänestys jakautui tasan varoituksen ja pelien häviämisen suhteen.

Sarjavastaavat eivät osallistu itse keskusteluun, mutta tarkistavat, että jaoston ehdotus on liiton sääntöjen mukainen ja kaikkia joukkueita sääntöjen puitteissa tasa-arvoisesti kohteleva. Sarjavastaavilla on viime kädessä päätösvalta sääntöihin liittyvien tulkintaerimielisyyksien ratkaisussa, kuultuaan ensin Ultimatejaoston näkemyksen asiasta.

Hyväksyttyään Ultimatejaoston esityksen, sarjavastaavat tiedottavat mahdollisista sääntörikkomuksista ja niiden seuraamuksista asianomaisille joukkueille. Esityksen pohjalta Otso 2 ja Disquitos on tuomittu hävinneen kaikki SM-Tour 3:n ottelunsa. Otso 2:n kohdalla tämä tarkoittaa samalla pronssiottelupaikan menettämistä.

Liiton kilpailusääntöjen mukaisesti joukkueilla on oikeus valittaa päätöksistä kolmen vuorokauden kuluessa.

Liitokiekkoliiton kilpailusäännöt löytyvät tästä linkistä. Ultimatejaosto on käsitellyt kilpailusääntöjen kohtaa 6.5 Pelaajan rekisteröiminen. Rangaistukset ja valitusmenettelyt kerrotaan kohdassa 9.

 

3 KOMMENTIT

  1. Mutta kuka nousee Otso2:n tilalle pronssipeliin? Loogisesti Team olisi ollut Tour3:lla oman alkulohkonsa kakkonen, jos Otso2 tuomitaan häviämään pelit. Tällöin Team olisi lopputuloksissa UFO:n edellä ja pääsisi pronssiotteluun.

    • Hyvä tarkennus Antti. Lopputuloksissa Otso 2 jää tason viimeiseksi (8.) ja muut siirtyvät pykälän ylemmäs. Pisteet jaetaan uusien loppusijoituksien mukaan eli Otso olisi toinen, Terror kolmas jne.

  2. Miksi näin eikä niin kuin kuvasin? Tätä ei ole missään selitetty eikä sitä voi säännöistäkään tulkita. Lähinnä siis kiinnostaa onko se ollut jaoston vai sarjavastaavien päätös ja onko jääviydet otettu huomioon päätöksenteossa?

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here

Before you post, please prove you are sentient.

Liitokiekolla pelattava joukkuelaji on nimeltään u....e?