World Beach Ultimate Club Championships -joukkuepaikat haettavana 11.3. asti

Mies on vaakatasossa ilmassa ja yrittää ottaa kiekkoa kiinni.

World Beach Ultimate Club Championships järjestetään 14.-19.10.2024 Portimãossa Portugalissa. Turnauksessa pelataan seuraavat sarjat: mixed, naiset, avoin. Lisätietoa tapahtumasta: www.wbucc.org.

BULA on tarjonnut Suomelle nämä joukkuepaikat:

  • 1 varma paikka mixed (+ jonopaikka 5.)
  • 1 varma paikka avoin (+ jonopaikka 2.)
  • 1 varma paikka naiset

Edellä listatut paikat eivät riipu siitä, saadaanko SM-turnauksia pelattua. Lisäksi selvityksessä on vielä, voisiko Suomi saada jo tässä vaiheessa toisen varman paikan mixedsarjaan olettaen, että SM-turnaus saadaan pelattua.

Varmat paikat pidetään varattuina suomalaisjoukkueille maaliskuun alkupuolelle asti. Paikka lunastetaan maksamalla 1000 euron joukkuemaksu.

Prosessi

Joukkueet hakevat paikkaa WBUCC:een täyttämällä hakulomakkeen viimeistään maanantaina 11.3. Hakemuksen voi jättää, vaikka ei olisi ilmaissut alustavaa kiinnostusta syyskuussa.

Jos sarjaan ei tule hakemuksia, liitto ilmoittaa BULAlle joukkuepaikasta luopumisesta. Jos sarjaan tulee vähintään yksi hakemus, liitto varmistaa joukkuepaikan maksamalla BULAlle joukkuemaksun. Jos varmoja joukkuepaikkoja ja hakemuksia on useampia, liitto varmistaa kaikki joukkuepaikat maksamalla BULAlle joukkuemaksut.

Jos sarjaan tulee vain yksi hakemus, joukkue saa paikan suoraan.

Jos sarjaan tulee useampia hakemuksia, liitto jakaa joukkuepaikat ja luo jonotuslistan hakemusten perusteella edempänä määriteltyjen kriteereiden mukaisesti. Kuitenkin jos kyseisen sarjan SM-turnaukselle on löytynyt järjestäjä viimeistään 11.3., varmat joukkuepaikat ja jonopaikat ratkaistaan turnauksen loppusijoitusten perusteella.

Kesän turnausten hakuaikana beach-SM-turnaukselle ei löytynyt järjestäjää.

Valintakriteerit

Ensisijaiset valintakriteerit

  • Joukkueen/seuran aiempi menestys vastaavissa turnauksissa, joissa rosteri on ollut >50 % sama kuin alustava WBUCC-rosteri
  • Joukkueprojektin tavoitteellisuus

Toissijaiset valintakriteerit:

  • Joukkueen/seuran aiempi menestys vastaavissa turnauksissa, joissa rosteri on ollut <50 % sama kuin alustava WBUCC-rosteri
  • Alustavan WBUCC-rosterin keskimääräinen kokemus vastaavista turnauksista

Täydentävät valintakriteerit:

  • Joukkueprojektin pitkäjänteisyys
  • Joukkueprojektin tuki suomiultimaten näkyvyyden lisäämiseksi kotimaassa

Taloudellinen vastuu

Liitto ei ota taloudellista riskiä WBUCC-turnauksesta. Jos liitolle syntyy kuluja, ne kaikki laskutetaan seuroilta riippumatta siitä, osallistuvatko seurat tapahtumaan tai toteutuuko tapahtuma ollenkaan. [BULA ei ole julkaissut linjauksia maksujen palautuksista.]

Hakemuksen jättämällä joukkue sitoutuu maksamaan 1000 euron joukkuemaksun siinä tapauksessa, että joukkueelle voidaan myöntää suoraan varma joukkuepaikka heti hakuajan päätyttyä. Liitto lähettää laskut heti joukkuepaikasta ilmoittamisen yhteydessä.

Jos joukkue jää jonopaikalle, siltä varmistetaan sitoutuminen uudestaan siinä vaiheessa, jos kun varmaa joukkuepaikkaa voidaan tarjota. Joukkueiden on hyvä ottaa huomioon, että aikaa hyväksyä tarjottu paikka on todennäköisesti 1-3 päivää.

Jos joukkueelle on jo lähetetty lasku ja joukkue joutuukin vetäytymään, maksuvastuu poistuu vain siinä tapauksessa, että jonosta joku toinen joukkue hyväksyy tarjotun joukkuepaikan.

Jos varmoja joukkuepaikkoja ja jonopakkoja ei jaeta hakemusten perusteella vaan tulossa on SM-turnaus, ovat kaikki hakemuksen jättäneet joukkueet yhdenvertaisessa maksuvastuussa siihen asti, kunnes joukkueiden keskinäinen järjestys on selvinnyt SM-turnauksessa.

Lisätiedot

SLKL toiminnanjohtaja Elisa Pursiainen, toiminnanjohtaja@liitokiekkoliitto.fi (31.8.2024 asti)