Spirit of the Game

Ultimaten erottaa kaikista muista joukkuelajeista lajiin sisäänrakennettu ainutlaatuinen käsite, Spirit of the Game. SOTG on niin ultimaten sääntöjen, pelaamisen kuin koko ultimatekulttuurinkin perusta. Kun opit pelaamaan ultimatea, opit samalla myös spiritin perusteet: ultimatea saa ja kuuluu pelata kovaa, mutta ei koskaan peli-ilon tai pelaajien terveyden ja keskinäisen kunnioituksen kustannuksella. Ultimatessa ei ole vastustajia vaan kanssapelaajia.

Spirit pelikentillä

Ultimate on poikkeuksellinen joukkuepeli, sillä spirit vaatii pelaajilta kypsyyttä ja kykyä nähdä peli uudesta näkökulmasta. Se ei välttämättä aluksi ole aina helppoa, jos on tottunut ”testaamaan tuomarilinjaa” tai kuittaamaan kiistatilanteet jäähyllä.
 
Ultimatessa spirit mahdollistaa pelaajien ainutlaatuisen yhteishengen – vaikuttamatta lainkaan pelin kovuuteen. Kanssapelaajien fyysistä tilaa kunnioitetaan ja kaikenlaista kontaktia pyritään välttämään. Virhe- ja kiistatilanteissa pelaajat selvittävät erimielisyydet keskenään ilman tuomareita kaikilla pelin tasoilla puistopeleistä MM-kilpailuihin. Selvitystilanteessa vastustajan näkökulma yritetään aidosti ymmärtää ja sen jälkeen yhdessä sovelletaan sääntöjä tilanteen ratkaisemiseksi. On pelaajan vastuulla olla riittävän kypsä myöntämään oma virheensä – vaikka se merkitsisi esimerkiksi kiekon päätymistä toisen joukkueen haltuun. Myös sääntöjen osaaminen kuuluu hyvään spiritiin.

Haluatko tietää enemmän Spiritistä?