Turnauksen osallistujat Hakkarin parketilla, missä on lukematon määrä junioreiden ultimateuria alkanut ja useita aikuisten uria päättynyt.

Viime vuonna uudistettu junioritoiminnan projektiavustus on jälleen haettavissa 17.9. asti. Avustuksen tarkoitus on tukea seurojen junioritoiminnan käynnistämistä tai vahvistaa jo olemassa olevaa toimintaa. Avustusta voi hakea myös yksittäisiin tapahtumiin ja liitto kannustaa hakemaan tätä pienellä kynnyksellä. Avustuksen saamiseksi on kuitenkin osoitettava hyvä ja toteutuskelpoinen suunnitelma, josta myös raportoidaan avustuskauden päätyttyä. Projektiavustus on tarkoitus jatkossakin jakaa vuosittain. Alempana on avattu tarkemmin millaisiin kuluihin avustusta voi käyttää.

Viime vuonna lopulta kolme seuraa jätti hakemuksen ja avustuksia myönnettiin 600-750 € suuruisina.

Avustuksen tavoite?

 • Avustus on tarkoitettu junioritoiminnan (alle 20-vuotiaiden) lajitoiminnan kehittämiseen, käynnistämiseen tai nykyisen toiminnan vahvistamiseen/vakiinnuttamiseen

Miten avustusta haetaan?

Millä perusteilla hakemuksia arvioidaan?

 • Junioritoiminnan edistämisen vaikuttavuus tai nykyisen toiminnan vakiinnuttaminen
 • Suunnitelmallisuus
 • Selvä tavoite
 • Suunnitelman toteutuskelpoisuus

Millaisia ehtoja liittyy avustusten käyttöön?

 • Myönnetyn avustuksen käyttöaika on 1.10.2023.-30.9.2024
 • Hakijan tulee olla rekisteröitynyt yhdistys (ainakin tämän vuoden haussa)
 • Avustusta voidaan myöntää yhteen yksittäiseen projektiin/toimintaan tai useampaan pieneen
 • Myös erilaisiin yhteistyöprojekteihin voi hakea avustusta. Esimerkiksi kaksi seuraa voi tehdä yhteistyöprojektin. Tällöin kuitenkin vain yksi seura hakee avustusta ja seurat sopivat keskenään rahanjaosta
 • Avustusta voi hakea/käyttää kaikkiin oleellisiin kuluihin, jotka kohdistuvat projektiin. Näitä ovat mm.
  • Työkorvaukset ja palkkakulut
  • Matka- ja kulukorvaukset
  • Viestintä- ja markkinointikulut
  • Tila- ja kenttävuokrat
  • Koulutuskulut
  • Välinekulut
 • Avustuksella voidaan kattaa maksimissaan 90 prosenttia projektin kuluista 

Miten tuloksista ja avustuksen käytöstä raportoidaan?

 • Avustuksen käytöstä ja tuloksista raportoidaan erillisellä lomakkeella, mistä ilmenee mm.
  • Toteutuiko projekti suunnitellulla tavalla
  • Jos ei niin miksi
  • Projektin toteutuminen/tulokset
  • Kulut
  • Tulot
  • Mikäli projekti ei ole toteutunut lainkaan tai se poikkeaa merkittävästi suunnitelmasta, on liitolla oikeus periä avustus takaisin kokonaan tai osittain

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän