Liiton hallituksen koronatiedote 12.11.2020

Koronatiedote jäsenille 12.11.2020

1.11. päivitettyjen kilpailutoiminnan linjausten mukaan kaksi viikkoa ennen peliviikonloppua torstaina tehdään päätökset tapahtuman järjestämisestä sen hetken pandemiatilanteen mukaan.

Tour 1 – osa 2 (28.-29.11.) pelataan vain avoimen SM-sarjan osalta eli naisten sarjan divari peruuntuu. Korvaavaa viikonloppua ei vielä tässä vaiheessa etsitä, mutta joukkueet voivat järjestää keskenään epävirallisia alueellisia turnauksia: perusvaiheessa olevien alueiden joukkueet keskenään ja kiihtymisvaiheessa olevien alueiden joukkueet oman sairaanhoitopiirinsä sisällä.

Perumispäätös tehtiin, koska naisten sarjan divariin olisi liiton sarjatoiminnan ohjeistusten mukaan voinut osallistua vain kaksi kuudesta joukkueesta.

Naisten SM-sarjan toteutuminen suunnitellusti on edelleen mahdollista. Liiton koronaryhmä kokoontuu käsittelemään tilannetta lähipäivien aikana, minkä jälkeen joukkueille lähetetään tarkemmat ohjeistukset.

AIKAISEMMAT TIEDOTTEET

Koronatiedote jäsenille 24.10.2020

Liiton hallitus kokoontui jälleen 23.10 keskustelemaan koronatilanteen vaikutuksista ultimaten harrastamiseen ja talven sarjatoimintaan. Tällä kertaa keskusteluun osallistuivat myös naisten sarjavastaava sekä kaksi liiton koronaryhmän jäsentä. 

Selkeät ohjeet puuttuvat yhä ja on epäselvää, kenen vastuulla niiden tekeminen on

Totesimme, että viimeisen viikon aikana on Suomessa käyty laajalti keskustelua siitä miten joukkuelajeissa tulisi tulkita nykyisiä koronaan liittyviä suosituksia ja ohjeita. Selkeät ohjeet puuttuvat edelleen ja vastuuta omien ohjeiden laatimisesta on peräänkuulutettu nyt myös lajiliitoilta. Sovimme uuden palaverin ensi viikon perjantaille (30.10) ja pyrimme nykyisten tietojen valossa terävöittämään liiton näkemystä tähän mennessä.

OKM:n ja THL:n suositus sisätiloissa järjestettävästä liikunta- ja kulttuuritoiminnasta 23.10.2020

Nykyisten tietojen valossa päätimme seuraavaa: 

 • Totesimme yksimielisesti, että ultimatea pelatessa on muiden joukkuelajien tapaan korkean tautiriskin tilanteita, eli käytännössä sellaista toimintaa, missä 2m turvavälejä ei voida ylläpitää. Kaikkien ultimaten toimintaohjeiden tulee perustua tähän näkökulmaan.
 • Päätimme laatia sarjatoimintaa ajatellen toimintaohjeet pandemian eri vaiheisiin. Lähtökohtana on, että pelien ollessa kiihtymisvaiheessa olevalla alueella, pyrimme järjestämään pelit erityisin turvatoimin. Leviämisvaiheessa olevilla alueilla emme pelaa. 
 • Sovimme, että päätös osaturnausten pelaamisesta tehdään kaksi viikkoa ennen kyseistä tapahtumaa. Toki tautitilanteen äkisti huonotessa, päätöstä voidaan joutua muuttamaan myös lyhyemmällä varoitusajalla.  
 • Päätimme, että ensimmäisen osaturnauksen ilmoittautumisaikaa jatketaan viikolla, eli ke 4.11 saakka, jotta ehdimme tarkentaa sarjatoimintaa koskevia ohjeita ennen ilmoittautumisen päättymistä.
 • Sovimme, että 4.11 jälkeen olemme vielä kaikkiin ilmoittautuneisiin joukkueisiin yhteydessä ja joukkueilla on joustavat mahdollisuudet perua ilmoittautuminen (yhteydenoton yhteydessä annettavaan pvm. mennessä), jos esimerkiksi sarjaan on ilmoittautunut niin vähän joukkueita, ettei sarjan pelaaminen ole mielekästä. 
 • Päätimme että yksittäisen osaturnauksen toteutuminen edellyttää vähintään 4 joukkueen osallistumista. Jos esim. karanteenin takia joukkueita olisi tulossa vähemmän kuin 4, turnaus perutaan. 

Liiton tavoitteet sarjatoiminnan osalta

Puhelussa keskustelimme lyhyesti myös siitä, miksi liitto pyrkii aktiivisesti toteuttamaan sarjatoimintaa, koronatilanteesta huolimatta.   

1. Lajitoiminnan ylläpitäminen

 • Nykyisten harrastajien pitäminen lajin parissa on elintärkeää ja toiminna totaalinen keskeyttäminen, voisi johtaa harrastajamäärien vähenemiseen tai kokonaisten seurojen tai joukkueiden katoamiseen lajin parista. 

2. Yhtenäinen toiminta muiden joukkuelajien kanssa

 • Haluamme tarjota pelaajille turvallisen mahdollisuuden harrastaa meidän lajia siinä missä muitakin palloilu- ja joukkuelajeja. 

3. Taloudelliset syyt

 • Korona on jo nyt kurittanut liiton taloutta merkittävästi. Sarjatoiminnan keskeytyminen tarkoittaisi useamman tuhannen euron menetystä jäsen- ja lisenssimaksutuloissa. Näillä tuloilla rahoitetaan liiton perustoimintaa, eli katetaan muun muassa hallinnollisia kuluja ja työntekijöiden palkkoja. Sarjatoiminnan keskeyttäminen johtaa siis suoraan tarpeeseen kerryttää varoja muilla tavoin, jotta liiton toimintaa voidaan jatkaa nykyisellään myös pandemian jälkeen. 

Huoli avoimen sarjan tilanteesta on todellinen

avoimen sarjan tilanteesta tulisi koko lajiyhteisön olla huolissaan.

Perjantaina 23.10 pidettyyn keskusteluun osallistui kahdeksan aktiivista naista. Keskustelun aikana meille syntyi myös hyvä käsitys siitä, mitä naisten joukkueiden keskuudessa kaudesta ja pelaamisesta ajatellaan. Sen sijaan avoimen sarjan tilanteesta tulisi koko lajiyhteisön olla huolissaan. Avoimen sarjan osalta sarjavastaava puuttuu edelleen. Lisäksi kaipaisimme lisää avoimen edustajia koronaryhmään ja muihin luottamustehtäviin liitossa. Nykytilanteen valossa on riski siitä, että avoimen sarja jää muista kuin koronaan liittyvistä syistä liian vähälle huomioille tai jopa kokonaan pelaamatta. Toivon hartaasti, että toiminnan jatkuvuudesta kiinnostuneet avoimen edustajat ilmoittautuisivat tavalla tai toisella mukaan keskusteluun ja rakentamaan yhdessä liiton toimintaa ja tulevaisuutta.

>> Lisätietoa sarjavastaavan roolista.

Ohjeet seuroille tulossa

Keskustelun lopuksi sovimme myös, että laadimme seuroille ohjeet turvallista harjoittelua varten. Käytännössä ohjeiden tavoitteena on tulkita nyt voimassa olevia yhteiskunnallisia ohjeita ultimaten näkökulmasta ja suosittaa seuroille erilaisia turvallisia tapoja jatkaa toimintaa koronapandemiasta huolimatta. Näiden ohjeiden laadinta aloitetaan heti ja ne pyritään saamaan julki mahdollisimman pian. 

LIITON HALLITUKSEN KORONATIEDOTE 17.10.2020

Suomen Liitokiekkoliiton hallitus kokoontui perjantaina 16.10 pohtimaan voimassa olevia koronasuosituksia ja niihin liittyviä toimenpiteitä. Käydyn keskustelun pohjalta hallitus välittää jäsenilleen seuraavat terveiset.

Vastuullinen ja lajitoimintaa ylläpitävä seuratoiminta

Suomen tämänhetkisen koronastrategian mukaan toimintaa rajaavia suosituksia ja rajoituksia annetaan alueellisesti, alueen koronavirustilanteesta riippuen. Tästä johtuen myös ultimatessa eri seuroja ja joukkueita voivat eri aikoina koskea erilaiset suositukset ja rajoitukset, eikä liitto siten voi antaa yksiä ohjeita kaikille seuroille.

Liiton hallitus kehottaa:

 • Seuroja ja joukkueita seuraamaan oman alueensa suosituksia ja rajoituksia, sekä toimimaan niiden mukaisesti.
 • Noudattamaan hyviä hygieniakäytäntöjä sekä pyrkimään tartuntariskien minimoimiseen kaikessa tekemisessä (lue liiton ohje turnauksiin täältä).

Liiton hallitus kannustaa:

 • Seuroja olemaan luovia erilaisten harjoittelua ja yhteisöllisyyttä ylläpitävien toimintojen suhteen, voimassa olevat suositukset ja rajoitukset huomioiden.
 • Harkitsemaan koko toiminnan keskeyttämisen sijaan mm. ryhmäkokojen pienentämistä, turvavälien ylläpitoa ja ulkona tapahtuvaa harjoittelua, kuitenkin aina voimassa olevia suosituksia ja rajoituksia noudattaen.

Meidän tulee kaikkien yhdessä tehdä töitä sen eteen, että lajimme harrastaminen voi jatkua nyt ja tulevaisuudessa turvallisesti ja vastuullisesti! Toiminnan ylläpitämisellä on iso merkitys lajin tulevaisuudelle.

Lajiliiton alainen sarjatoiminta (aikuiset ja juniorit)

Suomen hallituksen torstaina 15.10 antamat suositukset ovat herättäneet paljon keskustelua. Tällä hetkellä meillä ei ole selkeää ohjetta siitä, miten joukkuelajien sarjatoimintaa tulisi epidemian eri vaiheissa jatkaa. Perjantaina 16.10 isoimmat joukkuelajit kokoontuivat keskustelemaan joukkuelajien toiminnan jatkamisesta näissä olosuhteissa. Suomen Liitokiekkoliitto ei osallistunut keskusteluun, mutta liiton hallitus on muiden joukkuelajien kanssa yhtä mieltä siitä, että toimintaa on jatkettava, jos se voidaan tehdä turvallisesti ja vastuullisesti. Tarvitsemme myös viranomaisilta tarkempia ja selkeämpiä ohjeistuksia, jotta voimme tehdä liittona hyviä päätöksiä. (Voit lukea mm. Salibandyliiton tiedotteen täältä)

Liiton hallitus kokoontuu seuraavan kerran pe 23.10 keskustelemaan koronatilanteen vaikutuksista pian alkavaan hallikauteen. Tarvittaessa ilmoittautumisaikaa sarjoihin pidennetään siihen saakka, että saamme joukkueille tietoon selkeitä ohjeita erilaisten tilanteiden varalle. Mikäli seurassanne käydään aiheeseen liittyen keskustelua, toivoisimme että lähetätte ajatuksianne myös meille (hallitus@liitokiekkoliitto.fi). Näin pystymme tekemään mahdollisimman hyvin seurojen tahtotilaa tukevia päätöksiä.

Lajiliiton alaiset maajoukkueet (aikuiset ja juniorit)

Liiton hallitus linjasi 16.10, että liiton alainen maajoukkuetoiminta noudattaa samoja rajoituksia kuin liiton alainen sarjatoiminta. Lyhyesti sanottuna, maajoukkueleirit siirretään tai perutaan samanlaisissa olosuhteissa kuin sarjapelit. Sarjapelien osalta linjaukset pyritään tekemään mahdollisimman pian.  

Terveisin
Liiton puheenjohtaja Jarna sekä muu liiton hallitus

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän