Spiritin arviointi

Spirit on olennainen osa ultimatea. Siksi spiritiä myös arvioidaan turnauksissa, ja useimmiten paras spirit-joukkue palkitaan. Spiritiä arvioidaan WFDF:n spirit-arviointilomakkeella. Yhtenäisen pisteytysasteikon tavoitteena on tehdä eri joukkueiden spiritistä vertailukelpoisempaa. Saamansa numeerisen palautteen avulla joukkueet pystyvät pohtimaan omaa pelitapaansa ja kehittämään sitä.

Spirit-arviointilomakkeet

Hyvä joukkue hallitsee spiritin kaikki osa-alueet

Spirit-pisteitä annetaan viidellä eri osa-alueella: 1) säännöt, 2) virheet, 3) reiluus, 4) positiivinen asenne sekä 5) viestintä. Pisteitä voi antaa kullakin osa-alueella 0 – 4.

Mikäli osa-alueella ei ole erityistä huomautettavaa suuntaan tai toiseen, yleisohje on antaa pisteitä 2 eli “hyvä”. Keskiarvoinen, hyvä spirit-pistemäärä pelistä onkin siis 5 x 2 = 10. Mikäli vastustaja on kuitenkin osoittanut erityisen hyvää tai huonoa osaamista jollakin osa-alueella, voidaan pisteitä antaa enemmän tai vähemmän kuin 2, ja kokonaispistemäärä voi siten olla mitä tahansa välillä 0 – 20.

Tärkeää spirit-pisteytyksessä on se, että kaikki joukkueet soveltavat spirit-taulukkoa samalla tavoin, jotta tulokset ovat vertailukelpoisia. Osa-alueisiin jaetun spirit-pisteytyksen ajatuksena on, että spiritiä arvioitaisiin oikean, perustellun osaamisen pohjalta eikä esimerkiksi loppuringissä pidetyn hyvän puheen, aiempien pelattujen pelien tai sen perusteella, millaiset henkilökemiat ovat.