Antidoping

Suomen Liitokiekkoliitto tukee puhdasta urheilua niin kansalisella kuin kansainväliselläkin tasolla. SLKL noudattaa kaikissa kilpailuissaan Suomen urheilun eettisen keskuksen (ennen Antidopingtoiminkunta, ADT) sekä kansainvälisen antidopingjärjestön (WADA) antamia ohjeita ja määräyksiä dopingin vastaisesta työstä ja testauksesta.

Erivapaus Suomessa ja ulkomailla

Ultimatella ei ole Suomessa lajikohtaista tasomäärittelyä, joten urheilijoiden ei tarvitse Suomessa pelatessaan hakea etukäteen erivapautta urheilijan käytössä oleville, lääkärin määräämille lääkkeille. Ultimaten kohdalla ADT tarkistaa kansallisella tasolla tehtyjen testien osalta jälkikäteen, että kiellettyjen aineiden käytölle on urheilijalla lääketieteellinen peruste. Tästä huolimatta urheilijan on hyvä pyytää lääkäriltään aina erillinen todistus käyttämistään lääkeaineista.

Kansainvälisellä tasolla, eli esimerkiksi MM-kilpailuissa, tulee erivapautta lääkeaineisiin hakea etukäteen. Tällöin pelkkä lääkärintodistus ei riitä. Urheilija voi hakea erivapautta kansalliselta antidopingtoimikunnalta (ADT) tai suoraan WFDF:ltä. Englanniksi erivapaudesta käytetään termiä ”therapeutic use exemptions” (TUE). Ohjeet erivapauden hakemiseen löytyvät ADTn sivuilta.
Kilpailunjärjestäjien muistilista
Kilpailunjärjestäjä vastaa tarvittavista dopingtestiryhmän tiloista sekä mahdollisista saattajista.
Suomen Liitokiekkoliiton antidopingohjelma
SLKL on sitoutunut noudattamaan kaikessa toiminnassaan Suomen antidopingsäännöstöä ja sitoutunut auttamaan SUEK:sta mahdollisen dopingrikkomuksen selvittämisessä.

Dopingrikkomuksen seuraukset Suomessa

SLKL Kilpailusääntöjen kohdan 2.6 mukaan (versio 4.4):
Dopingrikkomukset
Liitto soveltaa lähtökohtaisesti KOK:n periaatteita.
Dopingin käytöstä kiinnijäämisestä seuraa aina:
  – Mahdollisen liiton maksaman valmennus- tai harjoittelutuen menetys.
  – Kilpailukielto kaksi vuotta kiinnijäämispäivästä lukien.
Kilpailuissa kiinnijäämisestä seuraa lisäksi tulosten mitätöinti seuraavasti:
  – Ao. turnauksen ottelut, joissa kiinnijäänyt pelaaja on ollut joukkueensa pelaajalistalla, tuomitaan hävityksi nollille.
Liiton hallitus toimii Liiton dopingvalvontaryhmänä.
Dopingiin liittyvissä kysymyksissä voitte olla yhteydessä myös suoraan Suomen Liitokiekoliiton toimistoon. Autamme mielellämme urheilijoita näissä asioissa.

KAMU-lääkehaku on ladattavissa sovelluksena. Sillä voi helposti tarkistaa kaikki Suomessa myytävät lääkevalmisteet. Urheilijan tulee käyttää vain sallittuja aineita tai hakea tarvittaessa erivapautta.

ILMO-palvelun kautta kuka tahansa voi ilmoittaa havaitsemistaan tai epäilemistään dopingrikkomuksista.

Puhtaasti paras -verkkokoulutuksen tekemällä saa kattavan tiedon dopingasioista.

Kilpailumanipuulation torjunta

Keväällä 2023 liitto on laatinut kilpailumanipulaation torjuntaohjelman. Ohjelmaan voit tutustua täällä. Alla löydät myös suoran linkin Reilusti paras-verkkokoulutukseen. Yllä olevan ILMO-palvelun kautta, voit ilmoittaa myös kilpailumanipulaatioon liittyvistä rikkomuksista. Reilusti paras-verkkokoulutusta suositellaan kaikille liiton toimintaa osallistuville.