Suomen Liitokiekkoliitto ry

Suomen Liitokiekkoliitto ry (SLKL) on Suomen Olympiakomitean jäsenjärjestö, joka perustettiin vuonna 1978 liitokiekkoilijoiden keskusjärjestöksi. SLKL toimii jäsenistönsä etujärjestönä ja yhdyssiteenä. Valtakunnallisena kattojärjestönä liitto pitää yllä suhteita opetusministeriöön, emojärjestö Valoon ja muihin kansallisiin urheilujärjestöihin. Suomen Liitokiekkoliitto on jäsenenä maailman liitokiekkoliitossa (World Flying Disc Federation, WFDF) yhtenä sen yli 50 jäsenmaasta ja Euroopan liitokiekkoliitossa (European Ultimate Federation, EUF).

Organisaatio

Liitokiekkoliiton rakenneSLKL ry:n ylin päättävä elin on vuosikokous, joka valitsee hallituksen. SLKL:n hallituksen tehtävänä on valvoa jäsenistön etuja edustamalla liittoa, valitsemalla sen toimihenkilöt ja -elimet sekä päättämällä rahankäytöstä. SLKL:n varsinaista operatiivista toimintaa pyörittävät ultimate- ja juniorijaostot.

Ultimatejaosto vastaa ultimaten tapahtumista, kilpailutoiminnasta ja lajinedistämisestä Suomessa. Juniorijaosto vastaa koululais- ja nuorisotoiminnasta sekä liiton tarjoamasta demopalvelusta. Jaostojen vetäjät ovat hallituksen jäseniä.

SLKL:lla on toiminnanjohtaja, joka hoitaa talouden ja hallinnon juoksevia asioita.

Ultimatejaosto

Ultimatejaoston tehtävänä on suomalaisen ultimateharrastuksen kehittäminen, ultimatepelaajien palveleminen ja ultimaten harrastajamäärän kasvattaminen Suomessa.