Yhdenvertaisuus

SLKL:n nykytilakartoituksen pohjalta liiton hallitus on päättänyt seuraavista linjauksista yhdenvertaisuuden ja toiminnan kehittämiselle. Pääasiallisena tarkoituksena on luoda entistä avoimempaa ja osallistavampaa lajiyhteisöä ja -toimintaa.

Osallistuminen ja vaikuttaminen

Tavoitteena on ylläpitää 40 prosentin sukupuolijakaumaa hallituksen sekä muiden päätöksentekoelimien edustajien keskuudessa. Laskuista poistetaan sukupuolensa määrittelemättömät tai vaihtoehtoisesti heidät lasketaan oman toiveensa mukaisesti naiseksi tai mieheksi.

Ohjeistus sääntöihin, suunnitelmiin ja strategioihin

Liiton ja lajin toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet. Nämä ovat vahvasti sisäänrakennettuna jo lajikulttuuriin. Liitokiekossa/ultimatessa pelaajat toimivat itse tuomareina kaikissa harraste-, kilpailu- ja kansainvälisissä arvokisaturnauksissa. Liiton tavoitteena on lisätä lajin arvostusta ja tunnettuutta lajin yhdenvertaisuuden sekä tuomarittomuuden näkökulmasta.

Yhdenvertaisuus sisällytetään liiton strategioihin, toimintasuunnitelmiin sekä säännöstöihin kaikille tasoilla. Näiden lisäksi luodaan käytännön toimintaohjeet syrjintä- ja kiusaamistilanteisiin.

Viestintä ja koulutus

Yhdenvertaisuussuunnitelma julkaistaan liiton kotisivuilla ja muissa kanavissa, kuten ultimate- ja juniorijaostojen omilla foorumeilla. Lisäksi yhdenvertaisuussuunnitelma tullaan lähettämään jäsenkirjeen yhteydessä kaikille liiton jäsenille tutustuttavaksi.

Suunnitelmaa esitellään myös liiton kokouksissa ja koulutuksissa. Tavoitteena on välittää viestiä yhdenvertaisuudesta ja auttaa ymmärtämään sitä käsitteleviä aiheita laajemmin jäsenistön keskuudessa. Liiton toteuttamat koulutukset toimivat yhtenä kanavana
yhdenvertaisuusajattelun ja liiton yhdenvertaisuussuunnitelman jalkauttajana.

Lisäksi liitto pyrkii ulkoisesti viestimään lajin asemasta yhdenvertaisena toimijana. Ulkoisessa viestinnässä korostetaan lajin tuomarittomuutta sekä mixed-pelimuotoa, joka toivottavasti nähdään tulevaisuudessa myös olympialaisten lajiohjelmassa.

Urheilutoiminta

Liitokiekkoiluun on sisäänrakennettuna reilun pelin periaatteet sekä arvostava ja yhteisöllinen ilmapiiri. Kolme eri sarjaa (avoin, naiset, mixed) mahdollistavat kaikkien osallistumisen itselle sopivimpaan sarjaan, sukupuoleen katsomatta. Näitä lajin ominaisuuksia vaalitaan ja pyritään kehittämään myös siihen suuntaan, että yhä useampi löytäisi tiensä lajin pariin. Liiton toiminnassa on jo mukana kaiken ikäisiä harrastajia, aina junioreista masters-ikäisiin. Tätä toimintaan osallistuvien kirjoa pyritään ylläpitämään jatkossakin.

Tavoitteena on tarjota kaikille lajista kiinnostuneille heille sopivaa toimintaa. Tilanteiden tullen ja tunnustellen tarkastellaan, tuleeko tiettyjä harrastajia ryhmitellä tarkoituksenmukaisesti omiksi ryhmikseen. Lähtökohtaisesti kaikkia harrastajia kohdellaan yhdenvertaisesti mihinkään yksittäiseen taustatekijään, kuten ikään, sukupuoleen, etniseen taustaan, mielipiteeseen tai muihin toiminnan kannalta merkityksettömiin tekijöihin, erikseen katsomatta. Tarvittaessa hyödynnetään harrastamisen mahdollistamiseksi positiivista erityiskohtelua.

Esteettömyys ja saavutettavuus

Tavoitteena on taata jokaiselle mahdollisuus toimia ja päästä mukaan lajin toimintaan. Vaalitaan entisestään avointa ja yhteisöllistä ilmapiiriä. Uusien tilanteiden ja tapauksien mukaan etsitään eri mahdollisuuksia ja tapoja osallistua toimintaan. Yhdenvertaisuuden nimissä kaikki nähdään tervetulleina toimintaan ilman, että erikseen ryhmitellään henkilöitä tai haetaan harrastajia eri ryhmiin.

Liiton tavoitteena on ylläpitää ja toteuttaa alueellista yhdenvertaisuutta järjestämällä tapahtumia ympäri Suomen. Samalla liitto kannustaa seuroja järjestämään tapahtumia omilla paikkakunnillaan tai niiden läheisyydessä, jotta yksittäisillä seuroilla on myös mahdollisuus vaikuttaa tapahtumapaikkoihin ja -alueisiin.

Tavoitteena on lisätä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa, esimerkiksi vammaisurheilutoimijoiden (Suomen Vammaisurheilu- ja liikunta, VAU ry) kanssa. Sitä kautta voidaan kokeilla ja pilotoida lajin vammaisurheilumuotoja ja katsoa, löytyykö lajille kiinnostusta ja sitä kautta mahdollisesti harrastajia.

Vuoden 2017 toimintasuunnitelmaan on kirjattu, että liiton englanninkieliset nettisivut päivitetään, jotta tieto lajin toiminnasta ja harrastamismahdollisuuksista on kattavammin saatavilla myös suomea ymmärtämättömille.

Liiton yhdenvertaisuussuunitelma 2017-2020

SLKL:N KÄRKITOIMENPITEET YHDENVERTAISUUDEN EDISTÄMISEKSI VUOSILLE 2017-2020