Syyskokouksen kuulumisissa kerrottiin, että liiton hallitus jäi valitettavasti ilman uutta puheenjohtajaa, kun liiton pitkäaikainen puheenjohtaja Jarna Kalpala ei asettunut uudelleen ehdolle ja jatkajaa ei pestiin löytynyt. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että puheenjohtajan valinta siirtyi siirrettyyn syyskokoukseen, mikä on päätetty pitää, kun tiedossa on joku puheenjohtajaehdokas. Myös yksi muu hallituspaikka jäi täyttämättä syyskokouksessa, mutta tähän on saatu mahdollisesti ehdokas. 

Miksi sitten olisi niin kovin tärkeää löytää uusi puheenjohtaja liitolle pikaiseen? Yhdistysten toimintaa ohjaa yhdistyslaki ja tämän mukaan hallitusta ei ole ilman puheenjohtajaan. Käytännössä siis liitolla ei ole tällä hetkellä hallitusta ja sitä kautta päättävää elintä liiton toiminnasta. Näin ei tietenkään voida jatkaa kovin pitkään.

Minustako uusi puheenjohtaja? 

Ymmärrettävästi puheenjohtajan vastuu kuulostaa isolta, eikä sitä tietenkään voi väheksyä. On hyvä kuitenkin hieman avata käytännön tasolla, mitä puheenjohtajan rooliin sisältyy. Puheenjohtajan perustehtäviin kuuluu yleisesti olla perillä mitä liitossa tapahtuu eri osa-alueilla, mutta hänelle ei varsinaisesti ole nimetty mitään konkreettista toiminnan osa-aluetta. Tämä juontaa siihen, että jokaisella hallituksen jäsenellä on johdettavaan oma alueensa, joissa toiminnanjohtaja komppaa mukana. Taloudenhallinnassa puheenjohtaja on mukana, mutta käytännössä toiminnanjohtaja hoitaa pitkälti talousasiat. Talouden seurannassa mukana oleminen on plussaa, mutta taloushallinnan laaja osaaminen ei ole mikään edellytys toimeen. Lopultahan hallitus on se elin kokonaisuutena, joka vastaa liiton taloudesta.

Toinen puheenjohtajan ydintehtävä on hallituksen ja liiton sääntömääräisten kokousten (syys- ja kevätkokous) koollekutsuminen ja kokousten läpivieminen. Itse kokouksessa ei tarvitse olla joka alan asiantuntija, vaan toiminnanjohtaja ja hallituksen jäsenet vastaavat kokouksissa omien vastuualueiden asioiden esittämisestä. Puheenjohtajan rooli kokouksissa kiteytyy pitkälti keskustelun pitämisessä asian ytimessä ja asioiden tiivistämisessä, jotta päästää myös päätöksiin asioissa. Valmis ei tässäkään kenenkään tarvitse olla vaan työ tekijäänsä opettaa. Hallituksen kokouksia on ollut vuodessa neljästä kuuteen riippuen käsiteltävien asioiden määrästä.

Kolmantena puheenjohtajan ydintehtävänä on toiminnanjohtajan esimiehenä toimiminen. Tämä saattaa kuulostaa valtavalta urakalta, mutta toiminnanjohtaja toimii työssään hyvin itsenäisesti, joten jatkuvasta työnohjauksesta ei roolissa ole kyse. Isommista työntekijöihin kohdistuvista linjauksista päättää koko hallitus.

Yllä hieman aukaistuna, mitä puheenjohtajan pesti käytännön toiminnan tasolla tarkoittaa. Tehtävän yksi hienous on tietysti siinä, että siitä voi muokata juuri oman näköisen. Puheenjohtaja voi keskittyä juuri ydintehtävien toteuttamiseen tai tehdä paljon muutakin. Esimerkiksi Jarna on puheenjohtajan perustehtävien lisäksi toteuttanut monia muitakin projekteja, jotka on kokenut tärkeäksi liiton toiminnan kannalta. Olipa toteutustapa puheenjohtajan pestissä minkälainen tahansa, pystyy siinä halutessaan aidosti vaikuttamaan siihen, mihin suuntaan Suomen ultimatea tulevaisuudessa ohjataan. Tehtävään saa myös perehdytyksen, joten täysin tyhjästä ei tarvitse lähteä liikkeelle.

Puheenjohtajarekrytoinnissa on kontaktoitu jo tähän mennessä henkilökohtaisesti lukuisia ehdokkaita ja viestinnän avulla on myös pyritty tuomaan tilanne tiettäväksi. Myös niin sanottuja ammattipuheenjohtajia on kartoitettu, mutta näiden osalta todettiin, että he eivät sovellu liiton kaltaiseen yhdistystoimintaan. Rekrytoinnissa on myös laajennettu hakua lajiyhteisön ulkopuolelle. Luetellut toimenpiteet eivät ole kuitenkaan tuottaneet toistaiseksi haluttua lopputulosta.

Onko kiviä vielä kääntämättä?

Myös Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry:ltä (aluejärjestö) on kysytty apuvoimia tilanteen ratkaisemiseen. Sieltä heitettiinkin ilmoille ehdollepanotoimikunnan perustaminen, jotta puheenjohtajan rekytoinnissa olisi mukana laajempi joukko. Tähänastiset toimenpiteet eivät ole tuottaneet tulosta tai tavoittaneet oikeita henkilöitä, joten ehdotus on erittäin varteenotettava.

Vaikka rekrytointi tehtävään ei ole tuottanut vielä tulosta, niin liitossa uskotaan tehtävään sopivia henkilöitä olevan lukuisia, mutta he ovat ehkä vielä pysytelleet piilossa. Kuten jo todettu, niin käytännössä toiminta ei voi jatkua pitkään ilman päättävää elintä, joten jos koet itse tai tiedät jonkun sopivan, niin nyt on hyvä aika tulla esiin tai ilmiantaa kaveri. Mainittakoon vielä, että puheenjohtajan toimikausi on vain vuoden, joten tehtävään ei tarvitse sitoutua pitkälle tulevaisuuteen.

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here

Before you post, please prove you are sentient.

Liitokiekolla pelattava joukkuelaji on nimeltään u....e?